tylko michalbuchta.eu
cały internet

czytając projekt konstytucji PiS-u

Preambuła:
W imię Boga Wszechmogącego!
My, Naród Polski,
składając Bożej Opatrzności dziękczynienie
za dar odzyskanej niepodległości (…)

Czy mamy rozumieć, że jeśli ktoś nie składa dziękczynienia Bożej Opatrzności, to już nie jest członkiem Narodu Polskiego (czyli narodu w sensie politycznym)? Utrwalanie błędnego stereotypu Polaka-katolika: tym razem w konstytucji?

Art. 6

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

2. Władza ustawodawcza jest wykonywana przez Sejm i Senat; władza wykonawcza – przez Radę Ministrów, na czele której stoi Prezes Rady Ministrów; władza sądownicza – przez niezależne i niezawisłe trybunały i sądy.

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Państwa Polskiego w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych oraz gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa strategiczne kierunki polityki państwa, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Kogóż oni zatrudnili do napisania tego dokumentu? Na stronie partii napisano, że ?projekt nowej konstytucji (…) precyzuje miejsce poszczególnych władz, a zwłaszcza ośrodków władzy wykonawczej, w polskim porządku prawnym?. Ja chyba nie umiem liczyć i nie znam się na systemach politycznych, bo ja widzę tylko jeden ośrodek władzy wykonawczej. Kim zatem byłby Prezydent RP? Najwyżej urzędnikiem konstytucyjnym. O takim znaczeniu jak Prezes NBP. Oprócz systematyki ustawy zasadniczej (obniżono pozycję parlamentu w stosunku do Prezydenta, określając Sejm i Senat jako rozdział V, a Prezydenta – jako IV) ważne są też słowa.

wykop twitter blip śledzik gwar digg del.icio.us technorati

skomentuj

Możesz użyć następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Strona korzysta z systemu zarządzania treścią Wordpress i motywu Digg 3 Column.