tylko michalbuchta.eu
cały internet

chcieć rządzić a umieć rządzić

Stenogram 27. posiedzenia Sejmu w dniu 27 października 2006 r., s. 285-6 (link). Dłuższy fragment wypowiedzi marszałka Marka Jurka [PiS]:

(?) Zasad do głosowania przypominać nie trzeba.
(Głos z sali: Numery?)
Są nazwiska, tak że można się?
(Głosy z sali: Nie ma!)
(Poseł Wojciech Olejniczak [SLD]: Nie ma.)
Jeszcze nie ma, wiem o tym. Są nazwiska, moje też tutaj jest, tak że proszę o chwilę cierpliwości i możemy z listy nazwisk wybierać swoich kandydatów.
Proszę o uruchomienie urządzenia.
Przystępujemy do głosowania.
Proszę o dokonywanie wyborów.
Są wnioski, przepraszam bardzo. (Wesołość na sali) (Oklaski)
(Poseł Tadeusz Cymański [PiS]: Niektórzy kasowali po pierwszym?)
(Głos z sali: Jeszcze raz, panie marszałku?)
(Głos z sali: Brawo!)
Proszę państwa, są wnioski o przerwanie głosowania.
Głosowanie jest zakończone.
(Głosy z sali: Nie!) (Poruszenie na sali)
(Poseł Donald Tusk [PO]: Nie należy przerywać, panie marszałku.)
Nie, nie, przerwiemy głosowanie. (Gwar na sali) (Dzwonek)
Przerywamy głosowanie.
(Poseł Ewa Kopacz [PO]: Dlaczego przerywamy?)
A jak ja dwa razy czekałem na panią poseł Kopacz, to posłowie koalicji nie pytali dlaczego, a pani poseł pyta, dlaczego przerywamy. No bo posłowie się pomylili. Przerywamy, bo proszą. Jest zasada, że jeżeli ludzie o coś proszę i nie ma przeszkód, to się taką prośbę spełnia. A przeszkód regulaminowych nie ma. (Oklaski)
Przerywamy głosowanie i głosujemy od nowa.
No nie chciałem urazić, naprawdę, jeżeli już powiedziałem coś takiego bardzo niedobrego, to?
(Poseł Tadeusz Cymański: Raz, dwa, trzy i na końcu głosujemy?)
Zaraz, tak. Dobrze.
(Głos z sali: Cymański na marszałka.)
Proszę państwa, w takim razie przyjmijmy, że wszystko to jest moja wina w tym wypadku, dlatego że nie zapytałem sakramentalnie, czy trzeba przypomnieć zasady głosowania.
Przypomnę zatem zasady głosowania. Proszę państwa, tymi strzałkami po prawej stronie możemy? (Wesołość na sali) Proszę o spokój. Strzałkami możemy przesuwać listę. W momencie kiedy znajdujemy nazwisko, które nam odpowiada, na które chcemy głosować, naciskamy zielony przycisk ?plus? i zaznaczamy, że to jest ta osoba, na którą głosujemy. Można wybrać trzy osoby. Niestety, o ile dobrze pamiętam raz postawionego plusa nie można?
(Głos z sali: Można.)
Można skasować, tak? Czyli minusem można skasować raz postawiony plus. Natomiast przycisk biały to jest funkcja wrzucenia do urny i to już zamyka głosowanie. Tak że dopóki nie użyjemy przycisku białego, możemy zmieniać nasze głosowanie. Proszę korzystać z przesuwania listy, z wyboru głosów i proszę wybrać trzy osoby lub mniej. Bardzo proszę.
Rozpoczynamy głosowanie.
Zaczynamy głosowanie, są już nazwiska w czytniku, tak że proszę o dokonywanie wyboru.
(Poseł Mirosław Michał Drzewiecki [PO]: Czy pan poseł Cymański zrozumiał?)
Tak?
(Poseł Donald Tusk: Trzeba przerwać głosowanie, bo pan poseł Graś się pomylił.)
Nie, no jak trzeba, to tego? (Wesołość na sali) Per prokura nie przyjmuję. Tak że jeżeli poseł, który się pomylił? Poseł Graś, tak? (Wesołość na sali)
Poseł Graś się pomylił już?
(Poseł Paweł Graś [PO]: Nie chciałbym takich gestów robić, jak pan poseł Cymański?)
(Poseł Grzegorz Dolniak [PO]: Pan poseł Zalewski [PiS] tym razem.)
I jeszcze raz?
(Głos z sali: Nie!) (Oklaski)
Ja nie potrafię zinterpretować głosu posła Grasia. Ale chyba nie. Wychodzę z założenia, że chyba nie.
Dobrze, głosujemy dalej. Proszę o spokojne wykonywanie wyboru. Zagłosował poseł Graś? Nie, jeżeli zagłosował, to przejmiemy. Zagłosował. Nie jeszcze, tak? Nie. Wybieramy.
Proszę spokojnie o dokonanie wyboru. Proszę przedwcześnie nie wysyłać głosów białym przyciskiem, tylko sprawdzić ostateczny wybór, jeszcze przesunąć, sprawdzić wszystko i? (Gwar na sali)
Jeszcze pięć osób może oddać głos, tak że bardzo? Zaraz, ja nie oddałem swojego głosu.
Jeszcze trzy osoby mogą głosować, bardzo proszę o oddawanie?
Pan przewodniczący? (Gwar na sali) Myślałem, że protokół dyplomatyczny jest jednak trudniejszy niż używanie urządzenia do głosowania.
Jeszcze 2 osoby. Jeżeli ktoś ma takie życzenie, to proszę głosować, bo za chwilę? Jeszcze 2 karty są niewykorzystane, być może tych osób nie ma w tej chwili.
(Głos z sali: Będziemy do dwunastej siedzieć.)
Proszę o kończenie głosowania.
Zamykam głosowanie.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 382 posłów (?)

Dopiski w nawiasach kwadratowych ? MB.

wykop twitter blip śledzik gwar digg del.icio.us technorati

komentarze

  1. […] „>chcie? rz?dzi? a umie? rz?dzi? This article impressed me very much and i want to share it with my readers.Stenogram 27. posiedzenia Sejmu w dniu 27 pa?dziernika 2006 r., s. 285-6 (link). D?u?szy fragment wypowiedzi marsza?ka Marka Jurka [PiS]: (?) Zasad do g?osowania przypomina? nie trzeba. (G?os z sali: Numery?) S? nazwiska, tak ?e mo?na si?? (G?osy z sali: Nie ma!) (Pose? Wojciech Olejniczak [SLD]: Nie ma.) Jeszcze nie ma, wiem o tym. S? nazwiska, moje te? tutaj jest, tak ?e prosz? o chwil? cierpliwo?ci i mo?emy z listy nazwisk wybiera? swoich kandydatów. Prosz? o uruchomienie urz?dzenia. Przyst?pujemy do g?osowania. Prosz? o dokonywanie wyborów. S? wnioski, przepraszam bardzo. (Weso?o?? na sali) (Oklaski) (Pose? Tadeusz Cyma?ski [PiS]: Niektórzy kasowali po pierwszym?) (G?os z sali: Jeszcze raz, panie marsza?ku?) (G?os z sali< … IMHO Good articleLink to original article […]

  2. […] „>chcie? rz?dzi? a umie? rz?dzi? Extremely interesting post. I’ve included it to my bookmarks.Stenogram 27. posiedzenia Sejmu w dniu 27 pa?dziernika 2006 r., s. 285-6 (link). D?u?szy fragment wypowiedzi marsza?ka Marka Jurka [PiS]: (?) Zasad do g?osowania przypomina? nie trzeba. (G?os z sali: Numery?) S? nazwiska, tak ?e mo?na si?? (G?osy z sali: Nie ma!) (Pose? Wojciech Olejniczak [SLD]: Nie ma.) Jeszcze nie ma, wiem o tym. S? nazwiska, moje te? tutaj jest, tak ?e prosz? o chwil? cierpliwo?ci i mo?emy z listy nazwisk wybiera? swoich kandydatów. Prosz? o uruchomienie urz?dzenia. Przyst?pujemy do g?osowania. Prosz? o dokonywanie wyborów. S? wnioski, przepraszam bardzo. (Weso?o?? na sali) (Oklaski) (Pose? Tadeusz Cyma?ski [PiS]: Niektórzy kasowali po pierwszym?) (G?os z sali: Jeszcze raz, panie marsza?ku?) (G?os z sali< … Very nice article. And author’s blog is interesting tooLink to original article […]

skomentuj

Możesz użyć następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Strona korzysta z systemu zarządzania treścią Wordpress i motywu Digg 3 Column.