tylko michalbuchta.eu
cały internet

stalinowski dekret o włączeniu Zagłębia Dąbrowskiego do województwa śląskiego

D E K R E T
z dnia 7 lipca 1945 r.
o zmianie granic województw: śląskiego, krakowskiego, kieleckiego, białostockiego i warszawskiego1.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U.R.P. Nr 1, poz. 1) ? Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 1. (1) Włącza się do obszaru województwa śląskiego z województwa kieleckiego powiaty będziński i zawierciański.2
(2) Włącza się do obszaru województwa krakowskiego z województwa kieleckiego powiat olkuski.
(3) Włącza się do obszaru województwa białostockiego z województwa warszawskiego powiat łomżyński.

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Administracji Publicznej oraz innym właściwym ministrom stosownie do zakresu ich działania.

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Krajowej Rady Narodowej

Bolesław Bierut

Prezes Rady Ministrów

Edward Osóbka-Morawski

w/z Minister Administracji Publicznej

Władysław Wolski


  1. Dziennik Ustaw rok 1945, nr 27, poz. 167 []
  2. Zobacz informacje na temat Zagłębia Dąbrowskiego i granicy śląsko?małopolskiej: Niezwykła granica, Wikipedia, Brynica, stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, blog Ingnera []
wykop twitter blip śledzik gwar digg del.icio.us technorati

komentarze

  1. No tak, można powiedzieć „siara”

  2. A ja sie nie zgodze…

skomentuj

Możesz użyć następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Strona korzysta z systemu zarządzania treścią Wordpress i motywu Digg 3 Column.