tylko michalbuchta.eu
cały internet

Bubel to ?bubel?

wykop twitter blip śledzik gwar digg del.icio.us technorati

Dnia 22.09.2005 podczas programu „Młodzież kontra, czyli przed wyborami” gościliśmy na naszych ekranach Leszka Bubla przedstawiciela Polskiej Partii Narodowej (PPN), kandydata na prezydenta RP. Nie byłoby tu nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż Leszek Bubel podający się za „narodowca”, szkalując i obrażając przedstawicieli różnych opcji politycznych zaprzecza samej idei narodowej.

Leszek Bubel to „człowiek”, który swoją postawą i wypowiedziami sieje zamieszanie i dezinformację. Fakt, że przyznaje się do poglądów antysemickich powoduje, iż nie jest on osobą godną do podejmowania z nim jakiejkolwiek dyskusji na tematy związane z polityką wewnętrzną, a tym bardziej polityką zagraniczną naszego kraju. Fakt ten spowodował, że w trakcie trwania programu, wszystkie młodzieżówki, pomimo różnic poglądowych, zjednoczyły się w walce z osobą pana Bubla. Przejawem tego był bojkot w trakcie trwania programu ?Młodzież kontra, czyli przed wyborami?.

Młodzieżówki odmówiły zadawania jakichkolwiek pytań wyżej wspomnianemu gościowi, który nie wiedział jak stawić czoła zaistniałej sytuacji. Młodzieżówki, korzystając z przydzielonego im czasu antenowego, zachęcały do brania udziału w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. W szczególności do głosowania na młode osoby znajdują się na listach wyborczych.

[za KK MW]

Strona korzysta z systemu zarządzania treścią Wordpress i motywu Digg 3 Column.