tylko michalbuchta.eu
cały internet

Michał Grzegorz Buchta

CV

Absolwent z tytułem magistra politologii (specjalność: dziennikarstwo i komunikacja społeczna) Uniwersytetu Śląskiego. Główne obszary zainteresowań z tej dziedziny to: systemy wyborcze, media w Polsce i RFN, niemiecka scena partyjna, ustroje polityczne krajów związkowych RFN. Obronił pracę magisterską na temat systemu politycznego Bawarii. Absolwent z tytułem licencjata zarządzania i marketingu (specjalność: zarządzanie funduszami europejskimi) WSZMiJO w Katowicach.

Mieszkaniec miasta Żory.

Były członek redakcji ?Gazety Żorskiej? ? webmaster portalu, dziennikarz.

Były redaktor (szef działu korekty, tymczasowy szef działu kultury) miesięcznika internetowego Histmag.org (XII 2005 ? XII 2006), obecnie członek Rady merytorycznej Histmag.org. Przykładowe teksty:

Nie zamierza należeć do żadnej partii.

Kocha swój region, czyli Górny Śląsk. Członek stowarzyszenia Ruch Autonomii Śląska od lutego/marca 2008 roku; od września 2008 r. sekretarz koła wodzisławsko-żorskiego. Członek stowarzyszenia Młodzież Górnośląska od listopada 2006 roku. Współzałożyciel Śląskoznawczego Koła Naukowego ?Sodalitas Silesiana?.

Urodzony 26 czerwca 1984 r. w Tychach.

Uczestnik II edycji Polsko-Niemieckiej Akademii Dziennikarskiej, dzięki nadesłanemu esejowi na zadany temat: ?Polsko-niemieckie sąsiedztwo w Europie dziś i jutro?.

Odbył praktyki studenckie w:

  • (ówcześnie istniejącym) katowicko-siemianowicko-mysłowickim dodatku do ?Dziennika Zachodniego? (sierpień 2004)
  • ?Gazecie Żorskiej? (sierpień 2005)
  • biurze rzecznika prasowego Urzędu Miasta Żory (lato 2006)

e-mail: michalbuchta (at) michalbuchta (kropka) eu

wykop twitter blip śledzik gwar digg del.icio.us technorati

Nie można dodawać komentarzy.

Strona korzysta z systemu zarządzania treścią Wordpress i motywu Digg 3 Column.