tylko michalbuchta.eu
cały internet

Sejm Śląski, pierwsza kadencja. Lista posłów, frakcje, okręgi wyborcze, prezydium

Lista posłów (alfabetyczna)

Sala plenarna sejmiku województwa śląskiego

Sala plenarna sejmiku województwa śląskiego, w której obradował Sejm Śląski autonomicznego województwa, zdj. MB

Lp. Nazwisko i imię Zawód Okręg wyborczy Frakcja Miejsce stałe zamieszkania (miasto)
1. Adamek Józef Przew. Centr. Zw. Zaw. II PPS Katowice
2. Biniszkiewicz Józef Redaktor II PPS Katowice
3. Borys Klemens Sekr. związk. I PPS Katowice
4. Brzuska Eugeniusz ks. Prof. relig. I CZL Cieszyn
5. Buchwald Karol Sekr. związk. III Klub Niem. Królewska Huta
6. Czajor Antoni Sekr. związk. III PPS Lipiny
7. Fojkis Walenty Kom. m. Król. Huty II CZL Józefowiec, poczta Wełnowiec
8. Fuchs Karol Piekarz I Klub Niem. Bielsko
9. Goldmann Wilhelm Dyrektor górn. III Klub Niem. Królewska Huta
10. Grajek Michał Prez. Związk. górn. II NPR Katowice
11. Gwóźdź Ignacy Urzędn. Wydz. Pr. i Op. Spół. I NPR Rybnik
12. Janicki Stanisław Przemysłowiec III CZL Tarnowskie Góry
13. Jankowski Bernard Sekr. związ. III Klub Niem. Katowice
14. Kaczmarczyk Alfons Kupiec II Klub Niem. Ruda
15. Kałdonek Józef Dozorca kopalni III CZL Szarlej
16. Kędzior Jan Dyrektor banku III CZL Pszczyna
17. Kempka Paweł Adwokat II CZL Pszczyna
18. Korfanty Wojciech Publicysta II CZL Katowice
19. Kowoll Jan Redaktor II Klub Niem. Katowice
20. Lubos Jan Kierown. związku III CZL Królewska Huta
21. Łukaszek Franc. Robotnik kolejowy I CZL Ligota Pszczyńska
22. Machej Józef Dyrk. pow. kasy chor. I PPS Cieszyn
23. Mateja Karol, ks. Proboszcz II CZL Nowy Bytom
24. Mędlewski Romuald Kierown. fabryki I NPR Krywałd p. Rybnicki
25. Meyer Kurt Sekr. związk. III Klub Niem. Królewska Huta
26. Mokry Wojciech Górnik I PPS Popielów pow. Rybnicki
27. Obrzut Franc. Dyrektor szkoły I NPR Bielsko
28. Omańkowska Janina Dziennikarka III CZL Królewska Huta
29. Dr. Pant Edward Profesor I Klub Niem. Bielsko
30. Pawlas Józef Urzędnik górniczy III Klub Niem. Lipiny
31. Palarczyk Karol Rolnik I CZL Goleszów Śl. Cieszyński
32. Pronobis Piotr Redaktor II NPR Siemianowice
33. Dr. Rakowski Kazimierz Dr. fil. I CZL Rudzica, pow. Pszczyński
34. Reitzenstein Karol Obywatel ziemski I Klub Niem. Pielgrzymowice, pow. Pszczyński
35. Rumpfelt Wiktor Sekret. związku III PPS Królewska Huta
36. Rybarz Edward Dziennikarz III CZL Katowice
37. Sabass Maks Dyrektor huty II Klub Niem. Katowice
38. Schoppa Franciszek Urzędnik hutniczy III Klub Niem. Huta Zgody, pow. Świętochłowice
39. Sikora Ignacy Prezes Związku Metal. III NPR Królewska Huta
40. Sobota Adolf Kier. Izby Rękodzieln. I CZL Katowice
41. Szczeponik Tomasz Radca szkolny II Klub Niem. Katowice
42. Szuścik Jan Dyr. Tow. Handl. I PPS Bielsko
43. Szymkowiakówna Bronisława Sekret. Tow. Polek II CZL Katowice
44. Ulitz Otto Sekret. związk. II Klub Niem. Katowice
45. Węgrzyk Teodor Elektrotechnik I NPR Niedobczyce, poczta Popielów
46. Wiechuła Józef Sekret. związk. II PPS Mała Dąbrówka
47. Wolny Konstanty Adwokat III CZL Katowice
48. Wydra Ryszard Radca szkolny I CZL Tychy

Frakcje (kluby) i partie

1. Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe (CZL) (17 członków)
prezydium: prezes Korfanty, wiceprezes Rybarz, sekretarz Lubos, zastępca sekr. Szymkowiakówna, gospodarz Kędzior
2. Klub niemiecki (14)
prezydium: prezes Baron Reitzenstein, zastępca prezesa Meyer, sekretarz Dr. Pant, ławnik Kowoll, gospodarz Dr. Pant
skład:
a) Katolicki Związek Ludowy (Katholische Volkspartei): Goldmann, Jankowski, Kaczmarczyk, Schoppa, Szczeponik
b) Partja Niemiecka (Deutsche Partei): Fuchs, Meyer, Pawlas, Dr. Pant, Reitzenstein, Sabass, Ulitz
c) Niemiecka Partja Socjalistyczna: Kowoll, Buchwald
3. Narodowa Partja Robotnicza (8)
członkowie, w tym Szuścik, PSL, jako hospitant
prezydium: prezes Sikora, zastępca prezesa Grajek, sekretarz Pronobis, zastępca sekr. Gwóźdź
4. Polska Partja Socjalistyczna (8)
prezydium: prezes Biniszkiewicz, wiceprezes Adamek, sekretarz Rumpfeld, zastępca sekr. Mokry, gospodarz Rumpfeld
[5.] posłowie, którzy nie zgłosili przynależności partyjnej: Wolny

Okręgi wyborcze (siedziba komisji wyborczej ? powiaty)

I Cieszyn: Bielski, Cieszyński, Pszczyński, Rybnicki
II Katowice: Katowicki, Rudzki
III Królewska Huta: Królewskohucki, Tarnogórski, Lubliniecki, Świętochłowicki

Prezydium

Marszałek: Konstanty Wolny

Wicemarszałkowie:
1. Dr. Kazimierz Rakowski (CZL)
2. Michał Grajek (NPR)
3. Józef Biniszkiewicz (PPS)
4. Dr. Edward Pant (Klub niem.)

Sekretarze:
1. Ks. Karol Mateja (CZL)
2. Walenty Fojkis (CZL)
3. Wiktor Rumpfeld (PPS)
4. Klemens Borys (PPS)
5. Romuald Mędlewski (NPR)
6. Franciszek Obrzut (NPR)
7. Józef Pawlas (Klub niem.)
8. Karol Fuchs (Klub niem.)

Źródło informacji

Skład osobowy Sejmu Śląskiego w dniu 1-szym grudnia 1922 r.
zobacz treść oryginalną w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

wykop twitter blip śledzik gwar digg del.icio.us technorati

Nie można dodawać komentarzy.

Strona korzysta z systemu zarządzania treścią Wordpress i motywu Digg 3 Column.