Strona korzysta z systemu zarządzania treścią Wordpress i motywu Digg 3 Column.